Páginas

viernes, 3 de abril de 2015

C-333 a C-335 COMENTARIOS al CURSO de ASTROANALISIS 1977

C-333  a  C-335   COMENTARIOS al CURSO de ASTROANALISIS 1977

C - 333  COMENTARIOS al Curso de AstroAnálisis
 Previsión Semanal y siete ciudades españolas


Ver PS-216   Previsión Semanal de semana 8 a 14 de Mayo de 2006

Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Madrid     3W41   40N24

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 20º 59´ Vir

II
 16º 18´ Lib
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)
III
 16º 13´ Esc

IV
 19º 35´ Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 23º 20´ Cap
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35) 
VI
 24º 12´ Acu
 14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 20º 59´ Pis
  8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 16º 18´ Ari
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
IX
 16º 13´ Tau
 20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 19º 3´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 23º 20´ Can
  5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 24º 12´ Leo


 
Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de La Coruña     8W23     43N22

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 24º 53´ Vir

II
 19º 57´ Lib
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)
III
 19º 58´ Esc

IV
 23º 55´ Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 28º 11´ Cap
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35) 
VI
 28º 52´ Acu
 14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 24º 53´ Pis
 8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 19º 57´ Ari
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
IX
 19º 58´ Tau
  20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 23º 55´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 28º 11´ Can
 5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 28º 52´ Leo
Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Bilbao      2W58     43N15

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 20º 41´ Vir

II
 15º 22´ Lib
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)
III
 15º 05´ Esc

IV
 18º 56´ Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 23º 20´ Cap
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35) 
VI
 24º 18´ Acu
 14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 20º 41´ Pis
  8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 15º 22´ Ari
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
IX
 15º 05´ Tau
 20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 18º 56´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 23º 20´ Can
 5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 24º 18´ Leo


Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Barcelona     2E11    41N23

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 16º 27´ Vir

II
 11º  07´ Lib

III
 10º 40´ Esc
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)
IV
 14º 09´Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 18º 18´ Cap

VI
 19º 29´ Acu
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35
14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 16º 27´ Pis
  8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 11º 07´Ari

IX
 10º 40´ Tau
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 14º 09´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 18º 18´ Can
 5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 19º 29´ Leo
Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Valencia      0W22     39N28

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 18º 15´ Vir

II
 13º 30´ Lib

III
 13º 19´ Esc
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)
IV
 16º 31´ Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 20º 10´ Cap
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35) 
VI
 21º 08´ Acu
 14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 18º 15´ Pis
 8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 13º 30´ Ari
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
IX
 13º 19´ Tau
 20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 16º 31´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 20º 10´ Can
 5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 21º 08´ Leo


Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Sevilla     5W 59     37N23

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 22º 37´ Vir

II
 18º 40´ Lib
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)

III
 18º 48´ Esc

IV
 21º 43´ Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 24º 47´ Cap
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35) 
VI
 25º 30´ Acu
 14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 22º  37´ Pis
 8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 18º  40´ Ari
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
IX
 18º 48´ Tau
 20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 21º 43´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 24º 47´ Can
 5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 25º 30´ Leo


Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Palma de Mallorca      2E39     39N34

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 15º 51´ Vir

II
 10º 51´ Lib

III
 10º 30´ Esc
 13º Esc Júpiter        111  197  88  =  102 (+10)
IV
 13º 43´ Sag
 26º Sag Plutón         94  34  68  =  49 (-43)
V
 17º 29´ Cap

VI
 18º 35´ Acu
 19º Acu Neptuno      68  44  60  =  57 (-35) 

14º Pis Urano           85  84  129  =  99 (+7)
VII
 15º 51´ Pis
 8º  Ari  Venus        33  79  66  =  59 (-33)
VIII
 10º 51´ Ari

IX
 10º 30´ Tau
 11º Tau  Mercurio   103  77  67  =  82 (-10)
20º Tau  Sol           90  50  61  =  67 (-25)
X
 13º 43´ Gem
 15º Can  Marte        65  90  107  =  87 (-5)
XI
 17º 29´ Can
 5º  Leo Saturno       35  71  72  =  59 (-33)
XII
 18º 35´ Leo
C -  334  COMENTARIOS al Curso de AstroAnalisis
Estrellas Fijas y Natal-LAT de siete ciudades española


 
Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Madrid     3W41   40N24

Signos

I
 20º 59´ Vir
 1954  Denebola
II
 16º 18´ Lib

III
 16º 13´ Esc

IV
 19º 35´ Sag
1977  Maasym
V
 23º 20´ Cap
1965  Peacock
1978  Deneb Okab
VI
 24º 12´ Acu
1954  Sador
VII
 20º 59´ Pis

VIII
 16º 18´ Ari

IX
 16º 13´ Tau

X
 19º 3´ Gem
1971  Hoedus II
XI
 23º 20´ Can
1995  Wezen
2009  Pollux
XII
 24º 12´ Leo
1996  Subra 

 
Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de La Coruña     8W23     43N22

Signos

I
 24º 53´ Vir
 1982  Copula
II
 19º 57´ Lib

III
 19º 58´ Esc

IV
 23º 55´ Sag
1993  Lesath
V
 28º 11´ Cap

VI
 28º 52´ Acu

VII
 24º 53´ Pis

VIII
 19º 57´ Ari

IX
 19º 58´ Tau
  
X
 23º 55´ Gem
2016  Meissa (Heka)
XI
 28º 11´ Can

XII
 28º 52´ Leo
1945  AlgiebaSegun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Bilbao      2W58     43N15

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 20º 41´ Vir
1944  Denebola
II
 15º 22´ Lib
1995  Merga
III
 15º 05´ Esc
 1985  Zuben Elakribi
2000  Kiffa Austral  South Scale
IV
 18º 56´ Sag

V
 23º 20´ Cap
1965  Peacock
1978  Deneb Okab
VI
 24º 18´ Acu
1968  Sador
VII
 20º 41´ Pis

VIII
 15º 22´ Ari

IX
 15º 05´ Tau

X
 18º 56´ Gem
2022  Hoedus I
XI
 23º 20´ Can
2009  Pollux
2024  Muscida
XII
 24º 18´ Leo
2004  Subra

Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Barcelona     2E11    41N23

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 16º 27´ Vir

II
 11º  07´ Lib
 1975  Auva
III
 10º 40´ Esc

IV
 14º 09´Sag

V
 18º 18´ Cap

VI
 19º 29´ Acu

VII
 16º 27´ Pis
2022  Homan
VIII
 11º 07´Ari

IX
 10º 40´ Tau
2030  Achird
X
 14º 09´ Gem

XI
 18º 18´ Can
1984  Wasat
XII
 19º 29´ Leo
1995  Tania Borealis
2004  MerakSegun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Valencia      0W22     39N28

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 18º 15´ Vir

II
 13º 30´ Lib
 2004  Algorab
III
 13º 19´ Esc

IV
 16º 31´ Sag
2027  Ras Algethi
V
 20º 10´ Cap
2027  Dheneb
VI
 21º 08´ Acu
1953  Nashira
VII
 18º 15´ Pis

VIII
 13º 30´ Ari
1942  Alpheratz
IX
 13º 19´ Tau

X
 16º 31´ Gem
1991  Hasseleh
XI
 20º 10´ Can
1956  Adara
1995  Castor
XII
 21º 08´ Leo
1966  Pherkad
1978  Ras Elased Bore
1993  Tania Australis
 2031  Algenubi

Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Sevilla     5W 59     37N23

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 22º 37´ Vir
1962  Avior
II
 18º 40´ Lib
1952  Mufrid
III
 18º 48´ Esc
1959  Kiffa Boreal  North Scala
1998  Zuben Hakrabi
IV
 21º 43´ Sag

V
 24º 47´ Cap

VI
 25º 30´ Acu

VII
 22º  37´ Pis

VIII
 18º  40´ Ari

IX
 18º 48´ Tau

X
 21º 43´ Gem
1950  Mintaka
1967  Phact
1990  Capella
2024  Arneb
XI
 24º 47´ Can

XII
 25º 30´ Leo


Segun LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Palma de Mallorca      2E39     39N34

Signos
PS de Planetas en la semana de 8 a 14 de Mayo de 2006
I
 15º 51´ Vir
1999  Alcor
2011  Mizar 
II
 10º 51´ Lib
1955  Auva
2009  Gienah
III
 10º 30´ Esc

IV
 13º 43´ Sag

V
 17º 29´ Cap

VI
 18º 35´ Acu

VII
 15º 51´ Pis
1978  Homan
2026  Ankaa
2039  Achernac
VIII
 10º 51´ Ari

IX
 10º 30´ Tau
2018  Achird
X
 13º 43´ Gem

XI
 17º 29´ Can

XII
 18º 35´ Leo
2002  Naos

                
C - 335  COMENTARIOS al Curso de AstroAnalisis
 Estrellas Fijas y el Natal-LAT de siete ciudades argentinas según un LAT 13º 43´ Virgo de E a W


Según un LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Corrientes (Argentina)     58W50   27S28

Signos
                       Estrellas
I
 26º 41´Esc

II
 23º 03´Sag
2044  Rasalhague
III
 16º 33´Cap
1995  Rukbat
2022  Albaldah
IV
  11º 22´Acu 
1974  Albali
V
  11º 04´Pis

VI
 17º 37´Ari
2033  Nodus II
VII
  26º 41´Tau
2037  Algol
VIII
 23º 03´Gem 
1953  Heka
1970  Alnilam
2004  Hatsya
2005  Ensis
2028  El Nath
IX
 16º 33´Can

X
  11º 22´Leo

XI
  11º 04´Vir
1985  Zosma
1991  Alsuhail
XII
  17º 37´Lib
1997  Seginus
2018  Kraz 

 
Según LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Buenos Aires      58W27   34S36

Signos
                          Estrellas
I
   0º 20´Sag

II
 25º 25´Sag
1977  Aculeus
1987  Sargas 
2006  Kelb Alrai
III
 17º 28´Cap 

IV
 10º 59´Acu

V
 10º 07´Pis

VI
 18º 09´Ari

VII
 0º 20´Gem   
1956  Asterope
1967  Theemin
1996  Pleione
2001  Atlas
2011  Keid
 2017  Alrai
2024  Alcyone
VIII
25º 25´Gem  
2046  Al Hecka
IX
 17º 28´Can

X
 10º 59´Leo
2035  Giansar
XI
 10º 07´Vir

XII
 18º 09´Lib
Según LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Santa Fe (Argentina)              60W42   31S38

Signos
                          Estrellas
I
 1º 03´Sag
1962  Kajam
1998  Kornephoros
2041  Bungala
II
 26º 19´Sag
2042  Aculeus 
III
 18º 57´Cap
2005  Sheliak
IV
 13º 14´Acu
1955  Dorsum
2036  Armus 
V
 12º 59´Pis

VI
 20º 36´Ari

VII
 1º 03´Gem 
1992  Atiks 
VIII
  26º 19´Gem
1990  Saiph 
1992  Wazn
IX
 18º 57´Can
2031  Wasat 
X
 13º 14´Leo
1995  Kochab
2029  Acubens 
XI
 12º 59´Vir
2032  Coxa 
XII
  20º 36´Lib
Según LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Salta (Argentina)                      65W25     24S47

Signos
                          Estrellas
I
  2º 30´Sag
1995  Isidus
2015  Yed Prior 
II
 28º 16´Sag
1965  Acumen
2022  Etamin 
III
 22º 09´Cap 
1952  Peacock
1965  Deneb Okab
2017  Sulaphat 
IV
 17º 58´Acu
2042  Sualocin 
V
 18º 50´Pis

VI
  25º 19´Ari

VII
 2º 30´Gem
2030  Mirfak 
VIII
 28º 16´Gem 
1965  Betelgeuse
1978  Polaris 
IX
 22º 09´Can
2004  Gomeisa 
X
 17º 58´Leo
1992  Alterf
2042  Naos 
XI
 18º 50´Vir

XII
 25º 19´Lib
Según LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Tucumán (Argentina)                  65W13   26S49

Signos
                         Estrellas
I
   3º 19´Sag
1985  Yed Posterior
2010  Acrab
II
 28º 45´Sag
2000  Acumen 
III
 22º 16´Cap
2025  Sulaphat 
IV
  17º 46´Acu
2028  Sualocin 
V
 18º 31´Pis

VI
 25º 25´Ari

VII
 3º 19´Gem

VIII
 28º 45´Gem 
2000  Betelgeuse
2013  Polaris 
IX
 22º 16´Can
2005  Gomeisa 
X
 17º 46´Leo
1992  Alterf 
XI
 18º 31´Vir

XII
 25º 25´Lib
2020  Copula Según LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Córdoba (Argentina)                64W11    31S24

Signos
                       Estrellas
I
  4º 45´Sag
2007  Jabbah
II
 29º 27´Sag
1978  Sinistra 
III
  22º 04´Cap
2011  Sulaphat 
IV
 16º 43´Acu
2029  Rotanev
V
 17º 06´Pis

VI
 25º 00´Ari

VII
  4º 45´Gem 
1970  Sceptrum
1984  Menkib 
VIII
  29º 27´Gem
1967  Menkalinan
2050  Betelgeuse 
IX
 22º 04´Can
1990  Gomeisa 
X
 16º 43´Leo

XI
 17º 06´Vir
1957  Asterion 
XII
 25º 00´Lib
Según LAT 13º 43´ Virgo de E a W
Natal-LAT de Mendoza (Argentina)                     68W49    32S53

Signos
                        Estrellas
I
 10º 35´Sag
2018  Kuma 
II
  4º 15´Cap
1976  Kaus Medius 
III
 26º 32´Cap
2050  Terebellum 
IV
 21º 26´Acu
1975  Nashira 
V
 22º 34´Pis

VI
  1º 10´Tau
1975  Mira
2036  Mirach 
VII
 10º 35´Gem 

VIII
  4º 15´Can

IX
 26º 32´Can

X
  21º 26´Leo
1988  Pherkad
2000  Ras Elased Bore
2015  Tania Australis 
XI
 22º 34´Vir
1959  Avior 
XII
   1º 10´Esc


No hay comentarios:

Publicar un comentario