Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

SAGITARIO: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                 ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                        (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARAN y según SATE-3)
                                                                              Índice de Cambios Inesperados en el Destino
 Las Estrellas Fijas de SAGITARIO y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
SAGITARIO

0º a 0º 15´
31


0º 15´ a 0º 30´
-


0º 30´ a 0º 45´
9


0º  45´ a 1º
-


1º a 1º 15´
-


1º 16´ Ari    [40] Kerb Bordillo (8/5m)  ♂  <120º>
1º 17´ Vir    [77] Megrez  (1/2m)   ♂ ☿ ♅ ♆  <90º>
1º 17´ Cap   [134] Spiculum * (0/0m)   2 2  <30º>
1º 17´ Acu    [28] Sham  (0/0m)   ♂ ♀    <60º>
1º 22´ Gem    [9] Atiks  (4/9m) 2♄ ♀ ♃  <180º>
5


1º 18´ Sag    [37] Kornephoros  ((115/3m ))  (1/2m) 2 ☿ 2♂1º 44´ Tau    [91] Mira  (18/0m) 3♄ ♃ ♂  <150º>
1


1º  45´ a 2º
-


1º 48´ Sag    [14] Kajam  ((36/0m))  (4/9m) ☿ ♂2º a 2º 15´
8


2º 15´ a 2º 30´
-


2º 30´ a 2º 45´
2

2
2º 31´ Sag    [197] Yed Prior((51/6m ))  (15,7m)  4♄ 4♀ ♂ ♆
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.2º 48´ Ari    [516] Deneb Kaitos Difda *** (1/2m) 3 ♄ 3♂ 3☿  <120º>
2º 51´ Tau    [18] Angetenar  (3/7m)  <150º>
9

4
2º 47´ Sag    [370] Dschubba Isidis **  ((19/4m))  (10,9m) 3♂ 3♄ ☽ ♃ ♅ ♆ ♇3º a 3º 15´
-


3º 22´ Esc    [176] Princeps *   (25,2m) ☿ ♄  <30º>
3º 24´ Esc    [17] Alkalurops  (2/5m) 2♂ 2♄ ♇  <30º>
3º 24´ Tau    [44] Mesarthim  (0/0m) 2♂ 2  <150º>
3º 26´ Cap    [165] Polis *  (2/5m) 3 3♂ ☿ ☉ ♄  <30º>
3º 29´ Pis    [16] Ancha  (3/7m) 2☿ 2♄ ♅  <90º>
7

3
3º 24´ Sag    [283] Acrab **  ((44/5m))  (0/0m) ♂3º 39´ Can    [245] Propus Tejat Propus *  (3/7m) 5 3 2 22  <150º>
3


3º 44´ Sag    [31] Yed Posterior  ((24/0m))  (6/0m) ♄ ♀3º  45´ a 4º
7


4º a 4º 15´
12


4º 15´ a 4º 30´
3


4º 30´ a 4º 45´
3


4º 48´ Cap    [35] Kaus Medius  (4/9m) 2♃ ♂ ♄  <30º>
4º 56´ Acu    [105] Oculus  (4/9m) 2♀ 2♄ ☿ ☉ ♆  <60º>
2


4º 51´ Sag    [13] Jabbah  ((80/5m))  (4/9m) ☿ ♂5º a 5º 15´
-


5º 15´ a 5º 30´
3


5º 30´ a 5º 45´
5


5º 46´ Tau    [16] Alphirk  (15/7m) ♄ ♃  <150º>
-


5º 49´ Sag    [28] Marfik  ((69/6m))  (3/7m) ♄ ♀6º a 6º 15´
9


6º 15´ a 6º 30´
-


6º 30´ a 6º 45´
1


6º  45´ a 7º
1


7º a 7º 15´
3


7º 15´ a 7º 30´
-


7º 30´ a 7º 45´
7


7º  45´ a 8
9


8º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4


8º  45´ a 9º
5


9º a 9º 15´
5


9º 22´ Ari    [505] Algenib ***  (2/5m) 6♂ 4☿ 2♄ ☽ ♃  <120º>
11

1
9º 27´ Sag    [149] Han ((261/6m ))  (6/0m) 2♀ 29º 30´ a 9º 45´
-


9º 55´ Ari    [17] Erakis  (19/2m) ♄ ♃  <120º>
12

12
9º 59´ Sag    [1193] Antares ******  ((38/5m))  (4/9m) 6♂ 6♃ 4☿ 4♄ ♀10º 00´ Gem   [1644] Aldebaran *******  (1/2m) 8♂ 5♃ 3☿ 2♀ 2♂  <180º>
23


10º 15´ a 10º 30´
3


10º 28´ Tau    [14 Achild  (8/5m) ♄ ♀  <150º>
10º 33´ Leo    [38] Giansar (6/0m) ♄ ♂ ♃  <120º>
-


10º 33´ Sag    [18] Kuma  ((40/8m))  (0/0m) ♄ ♂10º  45´ a 11º
-


11º a 11º 15´
-


11º 15´ a 11º 30´
-


11º 30´ a 11º 45´
3


11º  45´ a 12º
1


12º 08´ Gem    [30] Tabit  (3/7m) ♃ ♄  <180º>
5

2
12º 11´ Sag    [177] Alwaid Rastaban((118/8m ))  (3/7m) 7 6 4 4♀ ☿12º 15´ a 12º 30´
-


12º 30´ a 12º 45´
8


12º  45´ a 13º
1


13º a 13º 15´
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 30´ a 13º 45´
4


13º  45´ a 14º
5


14º a 14º 15´
1


14º 15´ a 14º 30´
12


14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


14º 59´ Sag    [14] Sarin  ((201/6m ))  (32/5m) 2☿ ♂
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.15º a 15º 15´
8


15º 15´ a 15º 30´
8


15º 30´ a 15º 45´
16


15º  45´ a 16º
2


16º a 16º 15´
-


16º 22´ Pis    [21] Homan  (0/0m) ♂  <90º>
2

2
16º 22´ Sag    [192] Ras Algethi((99/6m))  (18/0m) 6♂ 5 216º 30´ a 16º 45´
-


16º  45´ a 17º
-


17º a 17º 15´
9


17º 23´ Ari     [22] Nodus II   (24/0m) ♄ ♂  <120º>
2

2
17º 27´ Sag     [166] Grafias((78/0m))  (4/9m) 8♄ 5☽ 4♃ 3♂ ♀ ♇17º 30´ a 17º 45´
1


17º  45´ a 18º
2


18º 05´ Leo    [8] Alterf  (12/0m) 2♄ ☿ ♂  <120º>
18º 09´ Tau    [7] Rucha  (4/9m) ♄ ♀  <150º>
3

3
18º 11´ Sag    [257] Sabik **  ((52/8m))  (2/5m) 3♀ 2♄ ♃18º 15´ a 18º 30´
-


18º 30´ a 18º 45´
2


18º  45´ a 19º
-


19º a 19º 15´
1


19º 15´ a 19º 30´
-


19º 30´ a 19º 45´
8


19º  45´ a 20º
-


20º 01´ Cap    [232] Dheneb **  (9/7m) 4☿ 3♀ 2♅ 2♂ 2♃ ♄ ☉ ♇  <30º>
2


20º 07´ Sag   [17] Maasym  ((139/5m ))  (7/2m)20º 15´ a 20º 30´
8


20º 30´ a 20º 45´
-


20º  45´ a 21º
3


21º 04´ Tau    [31] Botein  (6/0m) 3♂ 2♄ 2♀ ♇  <150º>
21º 05´ Tau   [51] Rana  (1/2m)  <150º>
21º 10´ Gem    [819] Bellatrix ***** (3/7m) 3♂ 2☿ ♅ ♇  <180º>
9


21º 07´ Sag    [18] Atria ((72/0m))   (2/5m) 2☿ ♃21º 15´ a 21º 30´
-


21º 30´ a 21º 45´
1


21º  45´ a 22º
7


22º a 22º 15´
13


22º 15´ a 22º 30´
11


22º 37´ Gem    [342] Mintaka **  (14/5m) 3 2 2☿ ☉ ♆  <180º>
22º 48´ Gem    [442] El Nath **  (9/7m) 3♂ 2♄ 2☿    <180º>
9

6
22º 40´ Sag    [558] Ras Alhague ***  ((98/5m))  (3/7m) 3♄ 2♀ 2♃ 2♆ ♅ ♂22º  45´ a 23º
4


23º a 23º 15´
2


23º 15´ a 23º 30´
10


23º 30´ a 23º 45´
14


23º  45´ a 24º
5


24º a 24º 15´
19

3
24º 14´ Sag    [318] Lesath **   ((112/8m ))  (10/9m) 4♂ 3☿ ♄ ♀
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.24º 15´ a 24º 30´
10


24º 30´ a 24º 45´
-


24º 47´ Vir    [30] Cor Caroli  (13/2m)  <90º>
24º 54´ Gem    [56] Alnitak  (7/2m) 2♄ ♃ ☉ ☿  <180º>
24º 59´ Tau   [9] Segin  (1/2m) ♄ ♀  <150º>
2


24º 48´ Sag    [40] Shaula  ((40/8m))  (1/2m) 3♂ ☽ ☿ ♀
24º 58´ Sag    [24] Grumium  (( 12/0m))  (0/0m) 2 2♂ ♃25º 00´ Gem    [307] Al Hecka **  (1/2m) 3♂ 3☿ ♄  <180º>
25º 03´ Acu    [24] Sador  (3/7m) ♃ ♄ ♀ ☿  <60º>
3


25º 15´ a 25º 30´
1


25º 30´ a 25º 45´
-


25º 33´ Sag    [26] Kelb Alrai  ((41/10m))  (14/5m) 2♄ 2♀ ♆
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.25º 56´ Esc    [16] Marsik  (8/5m) 2☿ 2♂  <30º>
25º 56´ Pis    [28] Matar  (0/0m) ♂  <90º>
2

2
25º 49´ Sag    [28] Sargas  ((19/3m))  (19/2m) ♄ ♀
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.
25º 57´ Sag    [148] Aculeus * ((9/6m))  (1/2m) 3 2♂ ♆ ♇26º 00´ Can    [910] Procyon *****  (4/9m) 7♂ 3♀ 2 2 2 2♆ ♅  <150º>
26º 04´ Cap    [156] Terebellum * (4/9m) 3♀ 3 2♄ ♂ ♇  <30º>
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 15´ a 27º 30´
2


27º 30´ a 27º 45´
7


27º  45´ a 28º
2


28º 07´ Leo    [150] Al Jabhah * (3/7m) 2♄ 2☿  <120º>
5

1
28º 11´ Sag    [140] Etamin((88/8m ))  (4/9m) 4♂ 3♄ 2♃ ♀ ☽28º 15´ a 28º 30´
-


28º 30´ a 28º 45´
-


28º 55´ Tau    [13] Miram  (9/7m) ♃ ♄  <150º>
28º 58´ Gem    [1113] Betelgeuse ****  (3/7m) 4♂ 4☿ 2♄ ♃ ☿ ♆  <180º>
17

1
28º 58´ Sag    [110] Acumen * (( 56/5m))  (0/0m) 2♂ 2
28º 58´ Sag  [22] Perspicacia  ((56/5m))  ( )29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 30´ a 29º 45´
16


29º 54´ Tau    [212] Maia **  (4/9m) 2☽ ♂ ♃  <150º>
29º 55´ Tau   [235] Merope **  (1/2m)  2☽ ♂ ♃  <150º>
29º 57´ Tau    [232] Asterope **  (2/5m)  <150º>
0º 03´ Vir    [1582] Regulus *******  (6/0m) 5♂ 4♃ 2☉ 2♅  <120º>
11

2
29º 58´ Sag    [190] Sinistra((72/0m))  (1/2m) 3♄ 2♀ ☿ ☽ ♇Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________No hay comentarios:

Publicar un comentario