Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

LIBRA: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                  ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                     (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARAN y según SATE-3)
                                                                            Índice de Cambios Inesperados en el Destino
           Las Estrellas Fijas de LIBRA y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
LIBRA

0º a 0º 15´
31


0º 15´ a 0º 30´
-


0º 30´ a 0º 45´
9


0º  45´ a 1º
-


1º a 1º 15´
-


1º 15´ a 1º 30´
5


1º 30´ a 1º 45´
1


1º  45´ a 2º
-


2º a 2º 15´
8


2º 15´ a 2º 30´
-


2º 30´ a 2º 45´
2


2º  45´ a 3º
9


3º a 3º 15´
-


3º 15´ a 3º 30´
7


3º 39´ Can    [245] Propus Tejat Propus *  (3/7m) 5 3 2 2 2  <90º>
3


3º 36´ Lib    [20] Nodus I  ((321/6m ))  (8/5m) 2 2♂ ♃3º  45´ a 4º
7


4º a 4º 15´
12


4º 15´ a 4º 30´
3


4º 39´ Acu    [14] Alshat  (13/2m) ♀ ♂  <120º>
4º 48´ Cap    [35] Kaus Medius  (4/9m) 2♃ ♂ ♄  <90º>
3

3
4º 44´ Lib    [323] Zaniah **  ((81/6m))  (6/0m) 2☿ ♀ ♂4º  45´ a 5º
2


5º 11´ Gem    [10] Menkib  (1/2m) 2♄ ♃ ♂  <120º>
-


5º 10´ Lib    [17] Edasich  ((31/3m))  (16/9m) 2♄ 2♂ ♃5º 15´ a 5º 30´
3


5º 28´ Gem    [16] Sceptrum  (6/0m)  <120º>
5º 31´ Can    [133] Tejat Dirah * (3/7m) 3 2♃ ☽ 2 2♀ ♇  <90º>
5º 33´ Pis    [364] Deneb Adige **  (0/0m) 5 3♀ ☉ ♃ ♄ ♅  <150º>
5


5º 33´ Lib    [31] Tureis  ((27/6m))  (2/5m) ♄ ♃5º  45´ a 6º
-


6º a 6º 15´
9


6º 15´ a 6º 30´
-


6º 30´ a 6º 45´
1


6º  45´ a 7º
1


7º a 7º 15´
3


7º 15´ a 7º 30´
-


7º 30´ a 7º 45´
7


7º  45´ a 8
9


8º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4


8º  45´ a 9º
5


9º 05´ Pis    [320] Skat **  (8/5m) 4☿ 4♅ 3♀ 3♄ 3♃ 2♂ ♅  <150º>
9º 09´ Vir    [159] Alioth *  (4/9m) ♀ ☉ ♂ ♃ ♄ ♆  <30º>
5


9º 10´ Lib    [52] Diadem  ((188/5m))  (1/2m) ☽ ♀ ☿ ♄9º 15´ a 9º 30´
11


9º 30´ a 9º 45´
-


9º  45´ a 10º
12


10º 09´ Can    [32] Mebsuta  ( )  <90º>
23

6
10º 09´ Lib    [603] Vindemiatrix ***  ((70/8m))  (10/11m) 6♄ 4☿ 3♀ 2♂ ☉ ♅ ♇10º 15´ a 10º 30´
3

3
10º 21´  Lib    [309] Porrima Caphir **   ((14/5m))  (14/5m) 3♀ 2☿ 2♃ 2♄ ♂ ♇
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.10º 30´ a 10º 45´
-


10º  45´ a 11º
-


10º 57´ Lib    [26] Gienah (CRV) ((43/3m))  (28/9m) 3♂ 3♄ ♆
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.11º a 11º 15´
-


11º 15´ a 11º 30´
-


11º 30´ a 11º 45´
3


11º 41´ Lib    [8] Auve  (( 52/8m))  (10/9m) 2♃♀
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.11º 52´ Esc    [30] Mimosa  (13/2m) 2♃ ♀  <30º>
11º 56´ Acu    [50] Albali  (3/7m) 2♄ 2☿ ♅  <120º>
1


11º 53´ Lib    [37] Minkar  ((14/5m))  (1/2m) ♂12º a 12º 15´
5


12º 31´ Esc    [542] Alphecca Gemma ***  (3/7m) 4♀ 4☿ 3♂ ☽ ☉ ♃ ♆  <30º>
12º 31´ Esc   [27] Menkent  (0/0m) ♀  <30º>
-


12º 28´ Lib    [23] Alchita   ((41/10m))  (20/5m) ♂12º 36´ Cap    [272] Nunki Pelagus **  (6/0m) 4♃ 4☿ ♀ ♄  <90º>

8


12º  45´ a 13º
1


13º a 13º 15´
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 32´ Leo    [69] Kochab   (38/5m) 3♄ 2☿ 2♀ 2♂ ☽ ♃ ♆  <60º>
13º 38´ Vir    [30] Coxa Cadera  (7/2m) ♄ ♀  <30º>
4

3
13º 40´ Lib    [345]  Algorab **  ((14/5m))  (2/5m) 3♂ 3♄ ♇13º  45´ a 14º
5


14º a 14º 15´
1


14º 15´ a 14º 30´
12


14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


15º a 15º 15´
8


15º 15´ a 15º 30´
8


15º 43´ Pis    [6] Ankaa  (3/7m)  <150º>
16


15º 40´ Lib    [30] Merga  ((144/0m ))  (9/7m) ☿ ♄ ♃ ♂15º  45´ a 16º
2


16º a 16º 15´
-


16º 15´ a 16º 30´
2


16º 30´ a 16º 45´
-


16º  45´ a 17º
-


17º a 17º 15´
9


17º 15´ a 17º 30´
2


17º 36´ Acu     [102] Sualocin *  (1/2m) 2♃ ♄ ♂ ☿ ♅ ♆  <120º>
1


17º 35´ Lib     [10] Kraz  ((138/0m ))  (9/7m) ♂17º 55´ Vir     [22] Asterion  (2/5m) ♄ ♀  <30º>
2

2
17º 53´ Lib     [193] Seginus((21/6m))  (20/5m) 2 2♄ ♀18º a 18º 15´
3


18º 15´ a 18º 30´
-


18º 30´ a 18º 45´
2


18º  45´ a 19º
-


19º a 19º 15´
1


19º 15´ a 19º 30´
-


19º 35´ Esc    [547] Zuben Elschemali E.Norte *** (2/5m) 6♃ 3☿ 2♂ ♆  <30º>
19º 39´ Leo    [179] Merak * (4/9m) 2♂ ♄ ☿  <60º>
8

1
19º 33´ Lib    [32] Mufrid  ((119/8m))  (22/9m) ☿ ♄19º  45´ a 20º
-


20º a 20º 15´
2


20º 15´ a 20º 30´
8


20º 30´ a 20º 45´
-


20º  45´ a 21º
3


21º a 21º 15´
9


21º 15´ a 21º 30´
-


21º 30´ a 21º 45´
1


21º  45´ a 22º
7


22º 00´ Acu    [237] Nashira *  (12/0m) 3♄ 2♃  <120º>
22º 04´ Gem    [713] Capella ****  (4/9m) 6☿ 3♂ 2♄ 2☽ ♃ ♆  <120º>
22º 08´ Cap    [46] Sulaphat  (3/7m) 3♀ 2  <90º>
22º 10´ Ari    [315] Baten Kaitos ** (2/5m) 2♄ ♅ ♇  <180º>
13


22º 06´ Lib    [8] Heze  ((183/6m ))  (2/5m) 2♀22º 18´ Esc    [672] Unukalhai ****  (8/5m) 9 7 3 2 2♆ ♃ ♇    <30º>
22º 23´ Gem    [162] Phact * (1/2m) 5♀ 4 3  <120º>
11

2
22º 22´ Lib   [194] Foramen *   ((19/3m))  (4/9m) 2♄ 2♃ 22º 25´ Can    [44] Gomeisa  (2/5m) ☿ ♂  <90º>
9


22º  45´ a 23º
4


23º a 23º 15´
2


23º 15´ a 23º 30´
10


23º 30´ a 23º 45´
14


23º 55´ Gem    [31] Meissa Heka  (1/2m) ♃ ♄  <120º>
5


24º 01´ Esc    [415] Agena ***  (7/2m) 2♀ 2♃ 2☿ 2♂  <30º>
24º 02´ Cap    [14] Peacocok  (1/2m) ♀ ☿ ♄  <90º>  
24º 05´ Tau    [217] Zaurak *  (2/5m) 4 3 3  <150º>
19

9
24º 03´ Lib    [920] Spica *****  ((121/5m ))  (1/2m) 7♀ 6♂ 6 2♃ ☉24º 25´ Tau    [173] Capulus * (13/2m) 2♂ 2  <150º>
24º 26´ Ari    [18] Kurdah  (1/2m) 2♄ ♃ ♂  <180º>
24º 28´ Leo    [17] Subra  (1/2m) ♀ ☿ ♄ ♂  <60º>
10

7
24º 27´ Lib   [725] Arcturus ****  (( 28/8m))  (1/2m) 5♃ 4♂ 2♀ 2☿ ♄
24º  28´ Lib    [21] Nekkar  ((1/3m))  (0/0m) ☿ ♄24º 30´ a 24º 45´
-


24º  45´ a 25º
2


25º a 25º 15´
3


25º 15´ a 25º 30´
1


25º 30´ a 25º 45´
-


25º  45´ a 26º
2


26º a 26º 15´
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 15´ a 27º 30´
2


27º 30´ a 27º 45´
7


27º  45´ a 28º
2


28º a 28º 15´
5


28º 15´ a 28º 30´
-


28º 19´ Lib    [16] Izar  ((277/3m))  (9/7m) ☿ ♄
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.28º 30´ a 28º 45´
-


28º  45´ a 29º
17


29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 30´ a 29º 45´
16


29º  45´ a 30º
11


Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario