Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

LEO: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS                                 ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                            (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARAN y según SATE-3)
                                                                               Índice de Cambios Inesperados en el Destino
           Las Estrellas Fijas de LEO y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
LEO

0º a 0º 15´
31


0º 15´ a 0º 30´
-


0º 30´ a 0º 45´
9


0º  45´ a 1º
-


1º a 1º 15´
-


1º 15´ a 1º 30´
5


1º 30´ a 1º 45´
1


1º  45´ a 2º
-


2º a 2º 15´
8


2º 15´ a 2º 30´
-


2º 30´ a 2º 45´
2


2º  45´ a 3º
9


3º a 3º 15´
-


3º 01´ Leo    [35] Talitha ((235/5m ))  (7/2m) 2♂
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.3º 15´ a 3º 30´
7


3º 30´ a 3º 45´
3


3º  45´ a 4º
7


4º a 4º 15´
12


4º 15´ a 4º 30´
3


4º 28´ Leo    [5] Al Tarf  ((93/7m ))  (14/5m) ♂
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.4º 30´ a 4º 45´
3


4º  45´ a 5º
2


5º a 5º 15´
-


5º 15´ a 5º 30´
3


5º 30´ a 5º 45´
5


5º  45´ a 6º
-


6º a 6º 15´
9


6º 15´ a 6º 30´
-


6º 15´ Leo   [29] Azmidiske   ((128/5m ))  (16/9m) ♄ ♃
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.6º 30´ a 6º 45´
1


6º  45´ a 7º
1


7º a 7º 15´
3


7º 15´ a 7º 30´
-


7º 34´ Vir    [22] Alula Australe  (1/2m) 2♂ ♀  <30º>
7º 36´ Can    [8] Furud  (2/5m) ♀ <30º>
7º 40´ Vir    [100] Thuban  (4/9m) 5♂ 4♄ ♀ ♃  <30º>
7

6
7º 33´ Leo    [569] Praesepe ***  ((93/6m ))  (10/9m) 4☽ 4♂ 2♆7º 53´ Tau    [474] Hamal ***  (9/7m)  3 2♂ ☽ ☿ ♀ <90º>
9

5
7º 45´ Leo    [490] Asellus Borealis ***  ((14/5m))  (6/0m) 3♂ 38º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4


8º 58´ Tau    [19] Azha  (6/0m) <90º>
5

5
8º 56´ Leo    [538] Asellus Austral ***  ((85/5m))  (18/0m) 2 2♂ ☿ ♄ ♆9º 05´ Pis    [320] Skat **  (8/5m) 4☿ 4♅ 3♀ 3♄ 3♃ 2♂ ♅ <150º>
5


9º 15´ a 9º 30´
11


9º 30´ a 9º 45´
-


9º  45´ a 10º
12


10º a 10º 15´
23


10º 28´ Tau    [14 Achild  (8/5m) ♄ ♀  <90º>
3


10º 33´ Sag    [18] Kuma  (0/0m) ♄ ♂  <120º>
-


10º 33´ Leo    [38] Giansar (( 116/5m))  (6/0m) ♄ ♂ ♃10º  45´ a 11º
-


11º a 11º 15´
-


11º 15´ a 11º 30´
-


11º 30´ a 11º 45´
3


11º  45´ a 12º
1


12º a 12º 15´
5


12º 15´ a 12º 30´
-


12º 30´ a 12º 45´
8


12º  45´ a 13º
1


13º a 13º 15´
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 30´ a 13º 45´
4


13º 32´ Leo    [69] Kochab   ((214/8m ))  (38/5m) 3♄ 2☿ 2♀ 2♂ ☽ ♃ ♆
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.13º 51´ Cap    [188] Ascella *  (0/0m)  3☿ 2♃ 2♂ ☉ ♄  <150º>
5

3
13º 51´ Leo    [326] Acubens Sertan **  ((22/8m))  (13/2m) 4♄ 4♂ 3☿ ☉ ♃ ♅14º a 14º 15´
1


14º 15´ a 14º 30´
12


14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


15º a 15º 15´
8


15º 18´ Esc    [549] Zuben Elgenubi E.Sur ***  (6/0m) 6♄ 4♂ 4♃ 4☿ 2☉ 2♀  <90º>
8

2
15º 25´ Leo    [243] Dubhe((112/8m ))  (8/5m) 2♂ 2☿ ♀ ☉ ♃ ♆15º 30´ Gem    [66] Cursa  (6/0m) ♄  <60º>                                                  
15º 30´ Esc    [10] Zuben Elakribi  (0/0m) ♄ ♂  <90º>
15º 32´ Cap    [1096] Vega ******  (2/5m) 6♆ 5☿ 5♃ 4♅ 3♀ 3☉ 2♄  <150º>
15º 32´ Pis    [425] Achernac ***  (0/0m) 4 2 2♅ ♀ ☿ ♆  <150º>
16


15º  45´ a 16º
2


16º a 16º 15´
-


16º 15´ a 16º 30´
2


16º 30´ a 16º 45´
-


16º  45´ a 17º
-


17º a 17º 15´
9


17º 15´ a 17º 30´
2


17º 30´ a 17º 45´
1


17º  45´ a 18º
2


18º 09´ Tau    [7] Rucha  (4/9m) ♄ ♀  <90º>
18º 11´ Sag    [257] Sabik **  (2/5m) 3♀ 2♄ ♃  <120º>
3


18º 05´ Leo    [8] Alterf  ((192/0m ))  (12/0m) 2♄ ☿ ♂18º 15´ a 18º 30´
-


18º 44´ Can    [229] Wasat *   (39/9m) 4 2♆ ♂ ♇  <30º>
2


18º  45´ a 19º
-


18º 46´ Leo    [32] Naos  ((49/5m ))  (2/5m) ♄ ♃19º a 19º 15´
1


19º 15´ a 19º 30´
-


19º 35´ Esc    [547] Zuben Elschemali E.Norte *** (2/5m) 6♃ 3☿ 2♂ ♆  <90º>
19º 40´ Gem    [33] Hoedus II  (1/2m) ♂   <60º>
8

2
19º 39´ Leo    [179] Merak * ((63/6m))  (4/9m) 2♂ ♄ ☿19º 49´ Can    [16] Muliphein  (3/7m) ♀   <30º>
-


19º 46´ Leo    [23] Tania Borealis  ((15/6m))  (7/2m) 2♂20º a 20º 15´
2


20º 15´ a 20º 30´
8


20º 30´ a 20º 45´
-


20º 59´ Can    [35] Adara  (4/9m) ♀  <30º>
3

2
20º 55´ Leo    [215] Ras Elased Austral Algenubi * ((82/8m))  (33/7m) 3♂ 3♄ ♆21º a 21º 15´
9


21º 15´ a 21º 30´
-


21º 27´ Leo    [23] Tania Australis   ((38/5m))  (20/5m) 2♂
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.21º 36´ Gem    [69] Arneb  (10/9m) ☿ ♄ ☽ ♆ ♇  <60º>
1


21º 39´ Leo    [38] Ras Elased Bore  ((14/5m))  (3/7m) 2♄ 2♂21º 50´ Vir    [674] Denebola ****  (1/2m) 9♅ 8♄ 8♀ 6☿ 4♂  <39º>
7


21º 49´ Leo    [4] Pherkad  ((12/0m ))  (12/0m) ♄ ♀22º a 22º 15´
13


22º 15´ a 22º 30´
11


22º 30´ a 22º 45´
9


22º  45´ a 23º
4


23º a 23º 15´
2


23º 15´ a 23º 30´
10


23º 30´ a 23º 45´
14


23º  45´ a 24º
5


24º a 24º 15´
19


24º 25´ Tau    [173] Capulus * (13/2m) 2♂ 2☿  <90º>
24º 26´ Ari    [18] Kurdah  (1/2m) 2♄ ♃ ♂  <120º>
24º 27´ Lib   [725] Arcturus ****  (1/2m) 5♃ 4♂ 2♀ 2☿ ♄  <60º>
24º  28´ Lib    [21] Nekkar  (0/0m) ☿ ♄  <60º>
10


24º 28´ Leo    [17] Subra  ((190/8m ))  (1/2m) ♀ ☿ ♄ ♂24º 30´ a 24º 45´
-


24º  45´ a 25º
2


25º a 25º 15´
3


25º 15´ a 25º 30´
1


25º 30´ a 25º 45´
-


25º  45´ a 26º
2


26º a 26º 15´
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 23´ Vir    [156] Zavijava *  (16/9m) ☿ ♂  <30º>
2


27º 30´ a 27º 45´
7

7
27º 30´ Leo    [673] Alphard ****  ((218/5m ))  (8/5m) 8♄ 6♀ 5♆ 2♃ 2♇ ☉ ♂27º  45´ a 28º
2

1
27º 47´ Leo    [150] Adhafera((20/5m))  (20/5m) 3♄ 3☿ ♀
Estrella apta en rectificación28º 04´ Ari    [160] Vertex Cima *  (7/2m) 2♂ 2☽ ♀ ♆  <120º>
28º 11´ Sag    [140] Etamin *  (4/9m) 4♂ 3♄ 2♃ ♀ ☽  <120º>
5

1
28º 07´ Leo    [150] Al Jabhah * ((24/0m))  (3/7m) 2♄ 2☿28º 15´ a 28º 30´
-


28º 30´ a 28º 45´
-


28º  45´ a 29º
17


29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 30´ a 29º 45´
16


29º 45´ Can    [42] Aludra  (3/7m) ♀   <30º>
29º 47´ Tau    [234] Taygeta **  (2/5m) ☽ ♃  <90º>    
29º 54´ Tau    [212] Maia **  (4/9m) 2☽ ♂ ♃  <90º>
29º 55´ Tau   [235] Merope **  (1/2m)  2☽ ♂ ♃  <90º>
29º 57´ Tau    [232] Asterope **  (2/5m)  <90º>
11

1
29º 50´ Leo   [38] Algieba  ((135/6m))  (3/7m) 2♄ ☿ ♂Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es


_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario