Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

GEMINIS: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS

                                ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                  (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARÁN y según SATE-3)
                                                                          Índice de Cambios Inesperados en el Destino
 Las Estrellas Fijas de GEMINIS  y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
GEMINIS

0º 03´ Vir    [1582] Regulus *******  (6/0m) 5♂ 4 2 2♅  <90º>
0º 08´ Can    [232] Menkalinam *  (2/5m) 2♂ 2 1 1♀  <30º>
31

13
0º 06´ Gem    [17] Theemin  ((8/5m))  (3/7m)
0º 13´ Gem    [1325] Alcyone ******  ((8/5m))  (6/0m) 5 4 4 2 0º 15´ a 0º 30´
-


0º 19´ Gem    [14] Alrai  ((7/3m))  (7/2m)  
0º 24´ Gem    [16] Keid  ((6/0m))  (6/0m)0º 37´ Tau    [669] Mirach Mundos ****  (1/2m) 4♀ 2☽ 2♂ 2♃ 2 ♄ ☿ ☉ ♆ <30º>
0º 42´ Vir    [141] Phecda  * (6/0m) 4♂ 2♃ ☽ ♀ ♅ ♆ <90º>
9

1
0º 34´ Gem    [53] Atlas  ((12/0m))  (12/0m) 2☽ ♂ ♃
0º 36´ Gem    [51] Pleione  ((2/5m))  (2/5m) 2☽ ♂ ♃0º  45´ a 1º
-


1º a 1º 15´
-


1º 17´ Vir    [77] Megrez  (1/2m)   ♂ ☿ ♅ ♆ <90º>
1º 17´ Cap   [134] Spiculum * (0/0m)   2 2<150º>
1º 17´ Acu    [28] Sham  (0/0m)   ♂ ♀   <120º>
1º 18´ Sag    [37] Kornephoros  (1/2m) 2 2<180º>
1º 25´ Can    [3] Yildun  (3/7m) ♄ ♀ <30º>
1º 28´ Acu    [170] Albireo *  (3/7m) 3☿ 3♀ ☉ ♄ <120º>
5


1º 22´ Gem    [9] Atiks  (( 55/3m))  (4/9m) 2♄ ♀ ♃1º 30´ a 1º 45´
1


1º  45´ a 2º
-


2º a 2º 15´
8


2º 15´ a 2º 30´
-


2º 18´ Gem    [66] Mirfak   ((67/3m))  (8/5m) 2♃ ♄
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.2º 30´ a 2º 45´
2


2º  45´ a 3º
9


3º a 3º 15´
-


3º 15´ a 3º 30´
7


3º 30´ a 3º 45´
3


3º  45´ a 4º
7


4º a 4º 15´
12


4º 15´ a 4º 30´
3


4º 30´ a 4º 45´
3


4º  45´ a 5º
2


5º 10´ Lib    [17] Edasich  /16/9m) 2♄ 2♂ ♃  <120º>
-


5º 11´ Gem    [10] Menkib  ((207/6m))  (1/2m) 2♄ ♃ ♂5º 23´ Acu    [160] Bos *  (3/7m) 3 3♀ ☽ ♂  <120º>
3


5º 28´ Gem    [16] Sceptrum  ((20/5m))  (6/0m)5º 31´ Can    [133] Tejat Dirah * (3/7m) 3 2♃ ☽ 2 2♀ ♇ <30º>
5º 33´ Lib    [31] Tureis  (2/5m) ♄ ♃  <120º>
5º 33´ Pis    [364] Deneb Adige **  (0/0m) 5 3♀ ☉ ♃ ♄ ♅  <90º>
5


5º  45´ a 6º
-


6º a 6º 15´
9

9
6º 01´ Gem    [931] Prima Hyadum *****  ((39/6m))  (14/5m) 9♂ 4♄ 4☿ 4♆ 3♅ ☽ ♀
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.6º 15´ a 6º 30´
-


6º 30´ a 6º 45´
1


6º  45´ a 7º
1


7º 03´ Pis    [17] Biham  (7/2m) ♂ ☿  <90º>
7º 05´ Tau    [14] Metallah  (2/5m) <30º>
7º 10´ Esc    [161] Khambalia * (6/0m) 2♂ ☿ ♀ ♃ ♄ <150º>
3

1
7º 05´ Gem    [105] Hyadum II  ((76/8m ))  (0/0m) ♄ ☿7º 15´ a 7º 30´
-


7º 30´ a 7º 45´
7


7º  45´ a 8
9


8º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4

2
8º 41´ Gem    [176] Ain((115/5m))  (12/0m) 2 3 2♀ ♂
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.8º  45´ a 9º
5


9º a 9º 15´
5


9º 15´ a 9º 30´
11


9º 30´ a 9º 45´
-


9º 55´ Ari    [17] Erakis  (19/2m) ♄ ♃  <60º>
9º 59´ Sag    [1193] Antares ******  (4/9m) 6♂ 6♃ 4☿ 4♄ ♀<180º>
12


10º 09´ Lib    [603] Vindemiatrix ***  (10/11m) 6♄ 4☿ 3♀ 2♂ ☉ ♅ ♇  <120º>
10º 09´ Can    [32] Mebsuta  ( ) ♄  <30º>
23

16
10º 00´ Gem   [1644] Aldebaran *******  ((94/8m))  (1/2m) 8♂ 5♃ 3☿ 2♀ 2♂10º 15´ a 10º 30´
3


10º 30´ a 10º 45´
-


10º  45´ a 11º
-


11º a 11º 15´
-


11º 15´ a 11º 30´
-


11º 30´ a 11º 45´
3


11º  45´ a 12º
1


12º 05´ Esc    [339] Acrux **  (10/9m) 3♃ ☽ ♀ ♆  <150º>
12º 11´ Sag    [177] Alwaid Rastaban *  (3/7m) 7 6 4 4♀ ☿<180º>
5


12º 08´ Gem    [30] Tabit  ((153/6m))  (3/7m) ♃ ♄12º 15´ a 12º 30´
-


12º 30´ a 12º 45´
8


12º  45´ a 13º
1


13º a 13º 15´
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 30´ a 13º 45´
4


13º  45´ a 14º
5


14º a 14º 15´
1


14º 15´ a 14º 30´
12


14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


15º a 15º 15´
8


15º 25´ Leo    [243] Dubhe *  (8/5m) 2♂ 2☿ ♀ ☉ ♃ ♆ <60º>
8


15º 30´ Esc    [10] Zuben Elakribi  (0/0m) ♄ ♂  <150º>
15º 32´ Cap    [1096] Vega ******  (2/5m) 6♆ 5☿ 5♃ 4♅ 3♀ 3☉ 2♄  <150º>
15º 32´ Pis    [425] Achernac ***  (0/0m) 4 2 2♅ ♀ ☿ ♆<90º>
16


15º 30´ Gem    [66] Cursa ((242/5m))   (6/0m)      15º  45´ a 16º
2


16º a 16º 15´
-


16º 15´ a 16º 30´
2


16º 30´ a 16º 45´
-


16º 51´ Cap    [28] Rukbat  (0/0m) ♀ ♄  <150º>
-


16º 51´ Gem    [18] Hasseleh  ((97/3m))  (21/7m) ♂17º a 17º 15´
9

9
17º 03´ Gem     [879] Rigel *****  ((14/5m))  (14/5m) 6 5 3♄ ☿
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.17º 15´ a 17º 30´
2


17º 30´ a 17º 45´
1


17º  45´ a 18º
2


18º a 18º 15´
3


18º 15´ a 18º 30´
-


18º 30´ a 18º 45´
2


18º 46´ Leo    [32] Naos  (2/5m) ♄ ♃  <60º>
-


18º 51´ Gem    [36] Hoedus I  ((129/6m))  (6/0m) ♂19º a 19º 15´
1


19º 15´ a 19º 30´
-


19º 35´ Esc    [547] Zuben Elschemali E.Norte *** (2/5m) 6♃ 3☿ 2♂ ♆<150º>
19º 39´ Leo    [179] Merak * (4/9m) 2♂ ♄ ☿  <60º>
8


19º 40´ Gem    [33] Hoedus II ((58/8m))   (1/2m) ♂19º 46´ Leo    [23] Tania Borealis  (7/2m) 2♂ <60º>
-


19º 53´ Gem    [19] Nihal  ((15/6m))  (4/9m) ♄ ☿20º a 20º 15´
2


20º 15´ a 20º 30´
8


20º 30´ a 20º 45´
-


20º  45´ a 21º
3


21º 04´ Tau    [31] Botein  (6/0m) 3♂ 2♄ 2♀ ♇  <30º>
21º 05´ Tau   [51] Rana  (1/2m) <30º>
21º 07´ Sag    [18] Atria  (2/5m) 2☿ ♃
9

8
21º 10´ Gem    [819] Bellatrix ***** ((92/5m))  (3/7m) 3♂ 2☿ ♅ ♇21º 15´ a 21º 30´
-


21º 39´ Leo    [38] Ras Elased Bore  (3/7m) 2♄ 2♂  <60º>
1


21º 36´ Gem    [69] Arneb  ((31/5m))  (10/9m) ☿ ♄ ☽ ♆ ♇21º  45´ a 22º
7


22º 00´ Acu    [237] Nashira *  (12/0m) 3♄ 2♃<120º>
22º 06´ Lib    [8] Heze  (2/5m) 2♀ <120º>
22º 08´ Cap    [46] Sulaphat  (3/7m) 3♀ 2☿  <150º>
22º 10´ Ari    [315] Baten Kaitos ** (2/5m) 2♄ ♅ ♇  <60º>
13

7
22º 04´ Gem    [713] Capella ****  ((33/6m))  (4/9m) 6☿ 3♂ 2♄ 2☽ ♃ ♆22º 18´ Esc    [672] Unukalhai ****  (8/5m) 9♄ 7♂ 3☽ 2☉ 2♆ ♃ ♇   <150º>
22º 22´ Lib   [194] Foramen *   (4/9m) 2♄ 2♃  <120º>
22º 25´ Can    [44] Gomeisa  (2/5m) ☿ ♂  <30º>
11

2
22º 23´ Gem    [162] Phact * ((22(8m ))  (1/2m) 5♀ 4 322º 40´ Sag    [558] Ras Alhague ***  (3/7m) 3 2 2 2♆ ♅ ♂  <180º>
9

3
22º 37´ Gem    [342] Mintaka **  (( 16/8m))  (14/5m) 3 2 2☿ ☉ ♆22º  45´ a 23º
4

4
22º 48´ Gem    [442] El Nath ** ((13/3m))   (9/7m) 3♂ 2♄ 2☿ 
Estrella apta en rectificación23º 13´ Can    [17] Muscida  (0/0m) ♂   <30º>
2

1
23º 12´ Gem    [112] Ensis Great Orion * ((28/8m))  (28/9m) ♂
23º 13´ Gem    [27] Hatsya  ((1/3m))  (1/2m) 2♃ ♄ ♂23º 15´ a 23º 30´
10


23º 37´ Can    [33] Wezen  (9/7m) ♀   <30º>
23º 37´ Acu    [371] Sadalsud **  (0/0m) 5 5 4 32♂ ♇ <120º>
23º 42´ Pis    [487] Markab ***  (1/2m) 8 7 3 3♀ ♅ <90º>
14

5
23º 41´ Gem    [537] Alnilam Cingula ***  ((33/6m))  (4/9m) 5 4 2☿ ♂ ☉23º 46´ Acu    [380] Deneb Algedi **  (4/9m) 5 3 3 2♅  <120º>
23º 51´ Cap    [45] Deneb Okab  (6/0m) 3 2♂ ☿ ♅ ♇  <150º>
23º 54´ Vir    [43] Alkes  (3/7m) ♀ ☿  <90º>
5


23º 55´ Gem    [31] Meissa Heka  ((16/8m))  (1/2m) ♃ ♄24º 01´ Esc    [415] Agena ***  (7/2m) 2♀ 2♃ 2☿ 2♂  <150º>
19


24º 15´ a 24º 30´
10


24º 30´ a 24º 45´
-


24º 58´ Esc    [22] Arrakis  (4/9m) 2 2♂ ♃  <150º>
24º 58´ Sag    [24] Grumium  (0/0m) 2 2♂ ♃  <180º>
24º 59´ Tau   [9] Segin  (1/2m) ♄ ♀<30º>
2


24º 54´ Gem    [56] Alnitak ((70/8m))   (7/2m) 2♄ ♃ ☉ ☿25º 03´ Acu    [24] Sador  (3/7m) ♃ ♄ ♀ ☿  <120º>
3

3
25º 00´ Gem    [307] Al Hecka **  ((7/5m))  (1/2m) 3♂ 3☿ ♄25º 15´ a 25º 30´
1


25º 30´ a 25º 45´
-


25º  45´ a 26º
2


26º a 26º 15´
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º 37´ Gem    [25] Saiph  ((116/5m))  (16/9m) 2♄ ♃ ♂
26º 38´ Gem    [11] Wazn  ((1/3m))  (1/2m) ♀
Ambas Estrellas aptas en rectificación por estar distante de otras,
si bien no de su contenido.26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 15´ a 27º 30´
2


27º 30´ a 27º 45´
7


27º  45´ a 28º
2


28º a 28º 15´
5


28º 15´ a 28º 30´
-


28º 30´ a 28º 45´
-


28º 55´ Tau    [13] Miram  (9/7m) ♃ ♄  <30º>
28º 58´ Sag    [110] Acumen * (0/0m) 2♂ 2☽  <180º>
28º 58´ Sag  [22] Perspicacia ( )  <180º>
17

17
28º 47´ Gem  [510] Polaris *** (( 154/8m))  (20/5m)  5♀ 3 3 2
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.
28º 58´ Gem    [1113] Betelgeuse ****  ((13/3m))  (3/7m) 4♂ 4 2♄ ♃ ☿ ♆29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 30´ a 29º 45´
16


29º  45´ a 30º
11


Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario