Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

ESCORPIO: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                  ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                     (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARAN y según SATE-3)
                                                                            Índice de Cambios Inesperados en el Destino
           Las Estrellas Fijas de ESCORPIO y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
ESCORPIO

0º a 0º 15´
31


0º 15´ a 0º 30´
-


0º 30´ a 0º 45´
9


0º  45´ a 1º
-


1º a 1º 15´
-


1º 15´ a 1º 30´
5


1º 30´ a 1º 45´
1


1º  45´ a 2º
-


2º 06´ Pis    [22] Enif  (7/2m) ♂  <120º>
8


2º 11´ Esc    [30] Miaplacidus ((278/5m))  (6/0m) ♄ ♃2º 15´ a 2º 30´
-


2º 30´ a 2º 45´
2


2º  45´ a 3º
9


3º a 3º 15´
-


3º 24´ Sag    [283] Acrab **  (0/0m) ♂  <30º>
3º 24´ Tau    [44] Mesarthim  (0/0m) 2♂ 2  <180º>
3º 26´ Cap    [165] Polis *  (2/5m) 3 3♂ ☿ ☉ ♄  <60º>
3º 29´ Pis    [16] Ancha  (3/7m) 2☿ 2♄ ♅  <120º>
7

2
3º 22´ Esc    [176] Princeps *   ((13/3m))  (25,2m) ☿ ♄
3º 24´ Esc    [17] Alkalurops  ((2/5m))  (2/5m) 2♂ 2♄ ♇3º 30´ a 3º 45´
3


3º  45´ a 4º
7


3º 59´ Acu    [356] Giedi Prima **  (7/2m) 4♀ 2♄ 2♅ ☿ ♂ ♇  <90º>
3º 59 Pis    [312] Sadalmelek **  (0/0m) 5♄ 4☿ 4♅ 3♃ 2☉  <120º>
4º 04´ Acu    [17] Giedi Secunda  (3/7m) ♀ ♂  <90º>
4º 05 Pis    [843] Fomalhault *****  (1/2m) 5☿ 3♀ 3♆ 2♄ ☉ ♃  <120º>
12


4º 01´ Esc    [14 Syrma  ((44/5m))  (2/5m) ☿ ♂4º 15´ a 4º 30´
3


4º 30´ a 4º 45´
3


4º  45´ a 5º
2


5º a 5º 15´
-


5º 18´ Cap    [33] Kaus Australis  (8/5m) 2♃ ♂ ♄  <60º>
5º 20´ Tau     [25] Caph  (1/2m) ♄ ♀  <180º>
5º 23´ Acu    [160] Bos *  (3/7m) 3♄ 3♀ ☽ ♂  <90º>
3


5º 19´ Esc    [21] Seginus  ((81/6m))  (1/2m) 2☿ ☽ ♀ ♄5º 30´ a 5º 45´
5


5º  45´ a 6º
-


6º a 6º 15´
9


6º 15´ a 6º 30´
-


6º 30´ a 6º 45´
1


6º 52´ Vir    [27] Alula Boreale  (24/0m) 2♂ ♀  <60º>
6º 56´ Pis    [64] Sadalachbia  4/9m() 2☿ 2♀ ♄ ♃ ♅  <120º>
7º 03´ Pis    [17] Biham  (7/2m) ♂  <120º>
1


6º 57´ Esc    [22] Gacrux  ((117/6m))  (1/2m) 2♃ ♀7º 05´ Gem    [105] Hyadum II  (0/0m) ♄ ☿  <150º>
3

1
7º 10´ Esc    [161] Khambalia * ((15/6m))  (6/0m) 2♂ ☿ ♀ ♃ ♄7º 15´ a 7º 30´
-


7º 30´ a 7º 45´
7


7º  45´ a 8
9


8º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4


8º  45´ a 9º
5


9º a 9º 15´
5


9º 19´ Can    [473] Alhena ***  (10/9m) 5♀ 2 2♃ ☽ ☉  <120º>
9º 22´ Ari    [505] Algenib ***  (2/5m) 6♂ 4 2♄ ☽ ♃  <150º>
11


9º 20´  Esc    [21] Nusakan   ((156/0m ))  (1/2m) ♀9º 30´ a 9º 45´
-


9º  45´ a 10º
12


10º a 10º 15´
23


10º 15´ a 10º 30´
3


10º 30´ a 10º 45´
-


10º  45´ a 11º
-


11º a 11º 15´
-


11º 15´ a 11º 30´
-


11º 30´ a 11º 45´
3


11º 53´ Lib    [37] Minkar  (1/2m) ♂  <30º>
11º 56´ Acu    [50] Albali  (3/7m) 2♄ 2☿ ♅  <90º>
1


11º 52´ Esc    [30] Mimosa  ((182/5m ))  (13/2m) 2♃ ♀11º 53´ Lib    [37] Minkar  (1/2m) ♂  <30º>
11º 56´ Acu    [50] Albali  (3/7m) 2♄ 2☿ ♅  <90º>
12º 08´ Gem    [30] Tabit  (3/7m) ♃ ♄  <150º>
12º 11´ Sag    [177] Alwaid Rastaban *  (3/7m) 7 6 4 4♀ ☿  <30º>
5

3
12º 05´ Esc    [339] Acrux **  ((15/6m))  (10/9m) 3♃ ☽ ♀ ♆12º 15´ a 12º 30´
-


12º 28´ Lib    [23] Alchita   (20/5m) ♂  <30º>
12º 36´ Cap    [272] Nunki Pelagus **  (6/0m) 4♃ 4☿ ♀ ♄  <60º>
8

6
12º 31´ Esc    [542] Alphecca Gemma *** ((31/3m))   (3/7m) 4♀ 4☿ 3♂ ☽ ☉ ♃ ♆
12º 31´ Esc   [27] Menkent  ((31/3m))  (0/0m) ♀12º  45´ a 13º
1


13º a 13º 15´
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 30´ a 13º 45´
4


13º  45´ a 14º
5


14º a 14º 15´
1


14º 15´ a 14º 30´
12


14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


15º 13´ Cap    [128] Manubrium *   (1/2m)  3♂ ☉ ♀  <60º>
8


15º 25´ Leo    [243] Dubhe *  (8/5m) 2♂ 2☿ ♀ ☉ ♃ ♆  <90º>
8

5
15º 18´ Esc    [549] Zuben Elgenubi E.Sur ***  ((200/5m ))  (6/0m) 6♄ 4♂ 4♃ 4☿ 2☉ 2♀15º 30´ Gem    [66] Cursa  (6/0m)  <150º>               
15º 32´ Cap    [1096] Vega ******  (2/5m) 6♆ 5☿ 5♃ 4♅ 3♀ 3☉ 2♄  <60º>
15º 32´ Pis    [425] Achernac ***  (0/0m) 4 2 2♅ ♀ ☿ ♆  <120º>
16


15º 30´ Esc    [10] Zuben Elakribi  ((14/5m))  (0/0m) ♄ ♂15º  45´ a 16º
2


16º a 16º 15´
-


16º 15´ a 16º 30´
2


16º 30´ a 16º 45´
-


16º  45´ a 17º
-


17º a 17º 15´
9


17º 15´ a 17º 30´
2


17º 30´ a 17º 45´
1


17º  45´ a 18º
2


18º a 18º 15´
3


18º 15´ a 18º 30´
-


18º 30´ a 18º 45´
2


18º  45´ a 19º
-


18º 59´ Esc    [12] Zuben Hakrabi  ((250/8m ))  (9/7m) ♂ ♄ ☿  
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.19º a 19º 15´
1


19º 15´ a 19º 30´
-


19º 33´ Lib    [32] Mufrid  (22/9m) ☿ ♄  <>
19º 39´ Leo    [179] Merak * (4/9m) 2♂ ♄ ☿  <>
19º 40´ Gem    [33] Hoedus II  (1/2m) ♂  <>
8

5
19º 35´ Esc    [547] Zuben Elschemali E.Norte *** ((43/3m))  (2/5m) 6♃ 3☿ 2♂ ♆19º  45´ a 20º
-


20º a 20º 15´
2


20º 15´ a 20º 30´
8


20º 30´ a 20º 45´
-


20º  45´ a 21º
3


21º a 21º 15´
9


21º 15´ a 21º 30´
-


21º 30´ a 21º 45´
1


21º  45´ a 22º
7


22º 10´ Ari    [315] Baten Kaitos ** (2/5m) 2♄ ♅ ♇  <>
13


22º 18´ Esc    [672] Unukalhai ****  (8/5m) 9♄ 7♂ 3☽ 2☉ 2♆ ♃ ♇    <>
22º 22´ Lib   [194] Foramen *   (4/9m) 2♄ 2♃    <>
22º 23´ Gem    [162] Phact * (1/2m) 5♀ 4 3  <>
22º 25´ Can    [44] Gomeisa  (2/5m) ☿ ♂  <>
11

7
22º 18´ Esc    [672] Unukalhai ****  ((195/6m ))  (8/5m) 9♄ 7♂ 3☽ 2☉ 2♆ ♃ ♇  22º 30´ a 22º 45´
9


22º  45´ a 23º
4


23º a 23º 15´
2


23º 15´ a 23º 30´
10


23º 30´ a 23º 45´
14


23º 54´ Vir    [43] Alkes  (3/7m) ♀  <>
23º 55´ Gem    [31] Meissa Heka  (1/2m) ♃ ♄  <>
5


24º 02´ Cap    [14] Peacocok  (1/2m) ♀ ☿ ♄  <>
24º 03´ Lib    [920] Spica *****  (1/2m) 7♀ 6♂ 6☿ 2♃ ☉  <>
24º 05´ Tau    [217] Zaurak *  (2/5m) 4 3 3  <>
19

4
24º 01´ Esc    [415] Agena *** ((123/6m ))   (7/2m) 2♀ 2♃ 2☿ 2♂24º 15´ a 24º 30´
10


24º 30´ a 24º 45´
-


24º 54´ Gem    [56] Alnitak  (7/2m) 2♄ ♃ ☉ ☿  <>
24º 58´ Sag    [24] Grumium  (0/0m) 2♄ 2♂ ♃  <>
24º 59´ Tau   [9] Segin  (1/2m) ♄ ♀  <>
2


24º 58´ Esc    [22] Arrakis  (( 68/5m)) (4/9m) 2 2♂ ♃25º 00´ Gem    [307] Al Hecka **  (1/2m) 3♂ 3☿ ♄  <>
25º 03´ Acu    [24] Sador  (3/7m) ♃ ♄ ♀ ☿  <>
3


25º 21´ Vir    [117 Copula *  (21/7m) 2♀ 2☽ ☿ ♂  <>
1


25º 21´ Esc   [14] Zuben Elakrab  ((27/6m))  (0/0m) ♄ ♂25º 30´ a 25º 45´
-


25º 56´ Pis    [28] Matar  (0/0m) ♂  <>
25º 57´ Sag    [148] Aculeus * (1/2m) 3☽ 2♂ ♆ ♇  <>
2


25º 56´ Esc    [16] Marsik  ((42/0m))  (8/5m) 2☿ 2♂26º 00´ Can    [910] Procyon *****  (4/9m) 7♂ 3♀ 2♃ 2☿ 2☽ 2♆ ♅  <>
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 15´ a 27º 30´
2


27º 30´ a 27º 45´
7


27º  45´ a 28º
2


28º a 28º 15´
5


28º 15´ a 28º 30´
-


28º 30´ a 28º 45´
-


28º  45´ a 29º
17


29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 35´ Pis    [460] Scheat *** (33/7m) 7♂ 7♄ 5☿ 4♆ ♃ ♅ ☽  <>
29º 36´ Ari    [85] Alrisha  (1/2m) 3♂ 3☿ 2♆ ☽ ☉ ☿  <>
29º 38´ Tau    [245] Electra **  (3/7m) 2☽ ♂ ♃  <>
29º 39´ Tau    [15] Beid  (1/2m)  <>
29º 39´ Tau    [190] Celaeno *  (0/0m) ♂   <>
29º 42´ Esc    [549] Toliman ***  (3/7m) 5♀ 5♃ 3♅ 3♂ 2☽ ♄    <>
16

5
29º 42´ Esc    [549] Toliman ***  (( 271/3m))  (3/7m) 5♀ 5♃ 3♅ 3♂ 2☽ ♄29º 45´ Can    [42] Aludra  (3/7m) ♀   <>
29º 47´ Tau    [234] Taygeta **  (2/5m) ☽ ♃       <>         
11


Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es


_________________________
_________________________
_________________________
_________________________No hay comentarios:

Publicar un comentario