Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

CANCER: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                   ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                            (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARAN y según SATE-3)
                                                                                Índice de Cambios Inesperados en el Destino
           Las Estrellas Fijas de CANCER y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
CANCER

0º 03´ Vir    [1582] Regulus *******  (6/0m) 5♂ 4 2 2  <60º>
0º 06´ Gem    [17] Theemin  (3/7m)   <30º>
0º 13´ Gem    [1325] Alcyone ******  (6/0m) 5 4 4 2    <30º>
31

2
0º 08´ Can    [232] Menkalinam *  ((84/0m))  (2/5m) 2♂ 2 1 10º 15´ a 0º 30´
-


0º 30´ a 0º 45´
9


0º  45´ a 1º
-


1º a 1º 15´
-


1º 22´ Gem    [9] Atiks  (4/9m) 2♄ ♀ ♃  <30º>
1º 28´ Acu    [170] Albireo *  (3/7m) 3☿ 3♀ ☉ ♄  <150º>
1º 29´ Cap    [22] Alnasl Spiculum (1/2m) ♂ ☽ ♃ ♄  <180º>
5


1º 25´ Can    [3] Yildun  ((80/5m))  (3/7m) ♄ ♀1º 30´ a 1º 45´
1


1º  45´ a 2º
-


2º a 2º 15´
8


2º 15´ a 2º 30´
-


2º 30´ a 2º 45´
2


2º  45´ a 3º
9


3º a 3º 15´
-


3º 22´ Esc    [176] Princeps *   (25,2m) ☿ ♄  <180º>
3º 24´ Esc    [17] Alkalurops  (2/5m) 2♂ 2♄ ♇  <180º>
3º 24´ Sag    [283] Acrab **  (0/0m) ♂   <150º>
3º 26´ Cap    [165] Polis *  (2/5m) 3 3♂ ☿ ☉ ♄  <120º>
3º 29´ Pis    [16] Ancha  (3/7m) 2☿ 2♄ ♅  <60º>
7


3º 24´ Tau    [44] Mesarthim  (( 142/8m))  (0/0m) 2♂ 23º 36´ Lib    [20] Nodus I  (8/5m) 2 2♂ ♃  <90º>
3º 44´ Sag    [31] Yed Posterior  (6/0m) ♄ ♀  <150º>
3

2
3º 39´ Can    [245] Propus Tejat Propus ((18/0m))  (3/7m) 5☿ 3♂ 2♀ 2☉ 2♄3º  45´ a 4º
7


4º a 4º 15´
12


4º 15´ a 4º 30´
3


4º 30´ a 4º 45´
3


4º  45´ a 5º
2


5º a 5º 15´
-


5º 15´ a 5º 30´
3


5º 28´ Gem    [16] Sceptrum  (6/0m)   <30º>
5º 33´ Lib    [31] Tureis  (2/5m) ♄ ♃  <90º>
5º 33´ Pis    [364] Deneb Adige **  (0/0m) 5 3♀ ☉ ♃ ♄ ♅  <120º>
5

1
5º 31´ Can    [133] Tejat Dirah * ((134/5m))  (3/7m) 3 2♃ ☽ 2 2♀ ♇5º  45´ a 6º
-


6º a 6º 15´
9


6º 15´ a 6º 30´
-


6º 30´ a 6º 45´
1


6º  45´ a 7º
1


7º a 7º 15´
3


7º 15´ a 7º 30´
-


7º 24´ Can     [72] Mirzam  ((135/6m))  (16/9m) ♀
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.7º 30´ a 7º 45´
7


7º  45´ a 8
9


8º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4


8º  45´ a 9º
5


9º a 9º 15´
5


9º 20´  Esc    [21] Nusakan   (1/2m) ♀  <120º>
9º 22´ Ari    [505] Algenib ***  (2/5m) 6♂ 4 2♄ ☽ ♃  <90º>
9º 27´ Sag    [149] Han *  (6/0m) 2♀ 2  <150º>
11

5
9º 19´ Can    [473] Alhena ***  ((138/0m ))  (10/9m) 5♀ 2 2♃ ☽ ☉9º 30´ a 9º 45´
-


9º  45´ a 10º
12


10º 09´ Lib    [603] Vindemiatrix ***  (10/11m) 6♄ 4☿ 3♀ 2♂ ☉ ♅ ♇  <90º>

23


10º 09´ Can    [32] Mebsuta  ((60/0m))  ( )10º 15´ a 10º 30´
3


10º 30´ a 10º 45´
-


10º  45´ a 11º
-


11º a 11º 15´
-


11º 24´ Vir    [29] Alsuhail   (32/5m) ♄ ♃  <60º>
-


11º 26´ Can    [47] Alzirr  ((92/5m))  (2/5m)  3♀ 2 211º 32´ Vir    [326] Zosma **  (7/2m) 3♀ 2☉ ♂   <60º>
3


11º  45´ a 12º
1


12º a 12º 15´
5


12º 15´ a 12º 30´
-


12º 30´ a 12º 45´
8


12º  45´ a 13º
1


13º a 13º 15´
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 30´ a 13º 45´
4


13º  45´ a 14º
5


14º 03´ Tau    [12] Zibal  (2/5m)  <60º>
14º 04´ Acu    [118] Dorsum * (1/2m) 3♄ 2♃ ♆ ♇  <150º>
1


14º 01´ Can    [50] Dziban  ((186/0m ))  (12/0m) 3 2♂ ♃14º 15´ a 14º 30´
12

10
14º 18´ Can    [977] Sirius *****   ((29/5m))  (10/9m) 7 5 3 2♀ ☉ ♄
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


15º 13´ Cap    [128] Manubrium *   (1/2m)  3♂ ☉ ♀   <180º>
15º 18´ Esc    [549] Zuben Elgenubi E.Sur ***  (6/0m) 6 4 4 4 22  <120º>
8

6
15º 11´ Can    [664] Canopus ****  ((63/6m))  (14/5m) 3 2 2 2
15º 12´ Can    [34] Mekbuda  ((1/3m))  (1/2m) ☿ ♀ 15º 15´ a 15º 30´
8


15º 30´ a 15º 45´
16


15º  45´ a 16º
2


16º a 16º 15´
-


16º 15´ a 16º 30´
2


16º 30´ a 16º 45´
-


16º  45´ a 17º
-


17º a 17º 15´
9


17º 15´ a 17º 30´
2


17º 30´ a 17º 45´
1


17º  45´ a 18º
2


18º a 18º 15´
3


18º 15´ a 18º 30´
-


18º 46´ Leo    [32] Naos  (2/5m) ♄ ♃  <30º>
2

2
18º 44´ Can    [229] Wasat *   ((254/5m))  (39/9m) 4 2♆ ♂ ♇18º  45´ a 19º
-


19º a 19º 15´
1


19º 14´ Can     [74] Iota Gemini Propus  ((36/0m))  (12/0m) ☿ ♀
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.19º 15´ a 19º 30´
-


19º 30´ a 19º 45´
8


19º 46´ Leo    [23] Tania Borealis  (7/2m) 2♂   <30º>
19º 53´ Gem    [19] Nihal  (4/9m) ♄ ☿  <30º>
-


19º 49´ Can    [16] Muliphein  ((42/0m))  (3/7m) ♀20º a 20º 15´
2


20º 25´ Acu    [143] Castra *  (21/7m) 3♄ 2♃ ♀ ♇  <150º>
8

6
20º 27´ Can     [626] Castor ****  ((45/6m))  (2/5m) 7♂ 4 4 3 2 2☽ ♅20º 30´ a 20º 45´
-


20º 55´ Leo    [215] Ras Elased Austral Algenubi * (33/7m) 3♂ 3♄ ♆  <30º>
21º 04´ Tau    [31] Botein  (6/0m) 3♂ 2♄ 2♀ ♇  <60º>
3


20º 59´ Can    [35] Adara  ((38/5m))  (4/9m) ♀21º a 21º 15´
9


21º 15´ a 21º 30´
-


21º 30´ a 21º 45´
1


21º  45´ a 22º
7


22º a 22º 15´
13


22º 18´ Esc    [672] Unukalhai ****  (8/5m) 9♄ 7♂ 3☽ 2☉ 2♆ ♃ ♇    <120º>
22º 22´ Lib   [194] Foramen *   (4/9m) 2♄ 2♃    <90º>
22º 23´ Gem    [162] Phact * (1/2m) 5♀ 4 3  <30º>
11


22º 25´ Can    [44] Gomeisa  ((103/5m ))  (2/5m) ☿ ♂22º 30´ a 22º 45´
9


22º  45´ a 23º
4


23º 12´ Gem    [112] Ensis Great Orion * (28/9m) ♂   <30º>
23º 13´ Gem    [27] Hatsya  (1/2m) 2♃ ♄ ♂  <30º>
2


23º 13´ Can    [17] Muscida  ((57/6m))  (0/0m) ♂23º 20´ Acu    [29] Kitalpha  (8/5m)  <150º>
23º 21´ Vir    [27] Avior  (1/2m) ♄ ♃  <60º>
23º 29´ Ari    [71] Acamar  (3/7m) 2♄ ♃ ♂  <90º>
10

9
23º 26´ Can    [870] Pollux *****  ((15/6m))  (6/0m) 4♂ 2 2☽ ♃23º 37´ Acu    [371] Sadalsud **  (0/0m) 5 5 4 32♂ ♇  <150º>
23º 41´ Gem    [537] Alnilam Cingula ***  (4/9m) 5 4 2☿ ♂ ☉  <30º>
23º 42´ Pis    [487] Markab ***  (1/2m) 8 7 3 3♀ ♅  <120º>
14


23º 37´ Can    [33] Wezen  ((13/5m))  (9/7m) ♀23º  45´ a 24º
5


24º a 24º 15´
19


24º 15´ a 24º 30´
10


24º 30´ a 24º 45´
-


24º  45´ a 25º
2


25º a 25º 15´
3


25º 15´ a 25º 30´
1


25º 30´ a 25º 45´
-


25º  45´ a 26º
2


26º a 26º 15´
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 15´ a 27º 30´
2


27º 30´ a 27º 45´
7


27º  45´ a 28º
2


28º a 28º 15´
5


28º 15´ a 28º 30´
-


28º 30´ a 28º 45´
-


28º  45´ a 29º
17


29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 30´ a 29º 45´
16


29º 38´ Tau    [245] Electra **  (3/7m) 2☽ ♂ ♃  <60º>
29º 39´ Tau    [15] Beid  (1/2m)   <60º>
29º 39´ Tau    [190] Celaeno *  (0/0m) ♂   <60º>
29º 42´ Esc    [549] Toliman ***  (3/7m) 5♀ 5♃ 3♅ 3♂ 2☽ ♄  <120º>
29º 47´ Tau    [234] Taygeta **  (2/5m) ☽ ♃                <60º>
29º 50´ Leo   [38] Algieba  (3/7m) 2♄ ☿ ♂  <30º>
11


29º 45´ Can    [42] Aludra  ((441/6m ))  (3/7m) ♀Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es


_________________________
_________________________
_________________________
_________________________


No hay comentarios:

Publicar un comentario