Páginas

miércoles, 9 de marzo de 2016

ACUARIO: ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO Y SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS                                ESTRUCTURA de los GRADOS del ZODIACO  Y  SECUENCIA de las ESTRELLAS FIJAS
                                                                       (Referenciados con la posición real de cada momento con ALDEBARAN y según SATE-3)
                                                                          Índice de Cambios Inesperados en el Destino
           Las Estrellas Fijas de ACUARIO y sus aspectos

Índice
con todos
los Aspectos
Índice
con solo las
Conjunciones
ACUARIO

0º a 0º 15´
31


0º 15´ a 0º 30´
-


0º 30´ a 0º 45´
9


0º  45´ a 1º
-


1º 06´ Vir    [36] Praecipua  (28/9m)  ☿ ☉ ♂ ♃   <150º>
-


1º 09´ Acu    [34] Tarazed  ((366/0m )) (3/7m)  ♂1º 16´ Ari    [40] Kerb Bordillo (8/5m)  ♂  <60º>
1º 17´ Vir    [77] Megrez  (1/2m)   ♂ ☿ ♅ ♆  <150º>
1º 18´ Sag    [37] Kornephoros  (1/2m) 2 ☿ 2♂  <60º>
1º 22´ Gem    [9] Atiks  (4/9m) 2♄ ♀ ♃  <120º>
5

2
1º 17´ Acu    [28] Sham  ((9/6m))  (0/0m)   ♂ ♀ 
1º 28´ Acu    [170] Albireo((13/3m))  (3/7m) 3☿ 3♀ ☉ ♄1º 30´ a 1º 45´
1


1º  45´ a 2º
-


2º a 2º 15´
8

8
2º 00´ Acu    [752] Altair ****  ((38/5m))  (14/5m) 7♅ 5♂ 4♃ 4☿ 3☉
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.2º 15´ a 2º 30´
-


2º 30´ a 2º 45´
2


2º 38´ Acu    [20] Alshain  ((45/6m))  (8/5m) ♂
Estrella apta en rectificación por estar distante entre tiempos.2º  45´ a 3º
9


3º a 3º 15´
-


3º 15´ a 3º 30´
7


3º 30´ a 3º 45´
3


3º 53´ Vir    [16] El Kophrah  (10/9m) ♂   <150º>
3º 59 Pis    [312] Sadalmelek **  (0/0m) 5♄ 4☿ 4♅ 3♃ 2☉  <30º>
7

4
3º 59´ Acu    [356] Giedi Prima **  ((97/3m))  (7/2m) 4♀ 2♄ 2♅ ☿ ♂ ♇4º 01´ Esc    [14 Syrma  (2/5m) ☿ ♂  <90º>
4º 05 Pis    [843] Fomalhault *****  (1/2m) 5☿ 3♀ 3♆ 2♄ ☉ ♃  <30º>
4º 11´ Tau    [303] Sheratan **  (7/2m) 4♂ 4♄ 2☉ ♃ ♇  <90º>
12


4º 04´ Acu    [17] Giedi Secunda  (( 6/0m))  (3/7m) ♀ ♂4º 15´ a 4º 30´
3

3
4º 16´ Acu    [304] Dabih **   ((14/5m))  (6/0m) 4♄ 4♀ 2☿ 2♅ ♂ ♃ ♆4º 44´ Lib    [323] Zaniah **  (6/0m) 2☿ ♀ ♂  <120º>
3


4º 39´ Acu    [14] Alshat  ((27/6m))  (13/2m) ♀ ♂4º 51´ Sag    [13] Jabbah  (4/9m) ☿ ♂  <60º>
2

1
4º 56´ Acu    [105] Oculus  ((27/6m))  (4/9m) 2♀ 2♄ ☿ ☉ ♆5º a 5º 15´
-


5º 20´ Tau     [25] Caph  (1/2m) ♄ ♀  <90º>
5º 28´ Gem    [16] Sceptrum  (6/0m)  <120º>
3

2
5º 23´ Acu    [160] Bos((32/5m))  (3/7m) 3♄ 3♀ ☽ ♂5º 30´ a 5º 45´
5


5º  45´ a 6º
-


6º a 6º 15´
9


6º 15´ a 6º 30´
-


6º 30´ a 6º 45´
1


6º  45´ a 7º
1


7º a 7º 15´
3


7º 15´ a 7º 30´
-


7º 30´ a 7º 45´
7


7º  45´ a 8
9


8º a 8º 15´
7


8º 15´ a 8º 30´
-


8º 30´ a 8º 45´
4


8º  45´ a 9º
5


9º a 9º 15´
5


9º 15´ a 9º 30´
11


9º 30´ a 9º 45´
-


9º  45´ a 10º
12


10º a 10º 15´
23


10º 15´ a 10º 30´
3


10º 30´ a 10º 45´
-


10º  45´ a 11º
-


11º a 11º 15´
-


11º 15´ a 11º 30´
-


11º 30´ a 11º 45´
3


11º 52´ Esc    [30] Mimosa  (13/2m) 2♃ ♀  <90º>
11º 53´ Lib    [37] Minkar  (1/2m) ♂  <120º>
1


11º 56´ Acu    [50] Albali  ((471/6m))  (3/7m) 2♄ 2☿ ♅12º 05´ Esc    [339] Acrux **  (10/9m) 3♃ ☽ ♀ ♆  <90º>
5


12º 15´ a 12º 30´
-


12º 30´ a 12º 45´
8


12º  45´ a 13º
1

1
12º 57´ Acu    [128] Armus * ((72/2m))  (25/2m) 2☿ 2♂13º 00´ Ari    [132] Alderamin * (3/7m) 2☉ 22♂ ♄  <60º>
1


13º 15´ a 13º 30´
-


13º 30´ a 13º 45´
4


13º  45´ a 14º
5


14º 01´ Can    [50] Dziban  (12/0m) 3 2♂ ♃  <150º>
14º 03´ Tau    [12] Zibal  (2/5m)  <90º>
14º 09´ Tau    [3] Cih  (6/0m) ♄ ♀  <90º>
1

1
14º 04´ Acu    [118] Dorsum * ((80/5m))  (1/2m) 3♄ 2♃ ♆ ♇14º 15´ a 14º 30´
12


14º 30´ a 14º 45´
11


14º  45´ a 15º
-


15º a 15º 15´
8


15º 15´ a 15º 30´
8


15º 30´ a 15º 45´
16


15º  45´ a 16º
2


16º 03´ Cap    [2] Arkab Posterior  (3/7m) 2♄ ♀ ♃  <30º>
16º 05´ Vir    [17] Alcor  (2/5m)   <150º>
-


16º 07´ Acu    [23] Alnair  ((147/6m))  (2/5m) 2☿ ♃ ☽ ♆16º 28´ Cap    [5] Albaldah  (7/2m) ♃ ☿  <30º>
2


16º 30´ a 16º 45´
-


16º 33´ Acu    [27] Rotanet  ((31/3m))  (6/0m) ♄ ♂ ☿ ♃16º  45´ a 17º
-


17º a 17º 15´
9


17º 15´ a 17º 30´
2


17º 30´ a 17º 45´
1


17º 36´ Acu     [102] Sualocin((75/6m))  (1/2m) 2♃ ♄ ♂ ☿ ♅ ♆17º  45´ a 18º
2


18º a 18º 15´
3


18º 15´ a 18º 30´
-


18º 30´ a 18º 45´
2


18º  45´ a 19º
-


19º a 19º 15´
1


19º 15´ a 19º 30´
-


19º 30´ a 19º 45´
8


19º  45´ a 20º
-


20º a 20º 15´
2


20º 27´ Can     [626] Castor ****  (2/5m) 7♂ 4 4 3 22☽ ♅  <150º>
8

1
20º 25´ Acu    [143] Castra *  ((202/8m ))  (21/7m) 3♄ 2♃ ♀ ♇20º 30´ a 20º 45´
-


20º  45´ a 21º
3


21º a 21º 15´
9


21º 15´ a 21º 30´
-


21º 30´ a 21º 45´
1


21º  45´ a 22º
7


22º 04´ Gem    [713] Capella ****  (4/9m) 6☿ 3♂ 2♄ 2☽ ♃ ♆  <120º>
22º 06´ Lib    [8] Heze  (2/5m) 2♀  <120º>
13

2
22º 00´ Acu    [237] Nashira((113/10m ))  (12/0m) 3♄ 2♃22º 15´ a 22º 30´
11


22º 30´ a 22º 45´
9


22º  45´ a 23º
4


23º a 23º 15´
2


23º 21´ Vir    [27] Avior  (1/2m) ♄ ♃  <150º>
23º 26´ Can    [870] Pollux *****  (6/0m) 4♂ 2♅ 2☽ ♃  <150º>
10


23º 20´ Acu    [29] Kitalpha  ((96/0m ))  (8/5m)23º 37´ Can    [33] Wezen  (9/7m) ♀   <150º>
23º 41´ Gem    [537] Alnilam Cingula ***  (4/9m) 5 4 2☿ ♂ ☉  <120º>
23º 42´ Pis    [487] Markab ***  (1/2m) 8 7 3 3♀ ♅  <30º>
14

4
23º 37´ Acu    [371] Sadalsud **  ((20/5m))  (0/0m) 5♄ 5♅ 4☉ 3☿ 2♂ ♇23º 51´ Cap    [45] Deneb Okab  (6/0m) 3♃ 2♂ ☿ ♅ ♇  <150º>
5

4
23º 46´ Acu    [380] Deneb Algedi **  (( 10/8m))  (4/9m) 5♄ 3♃ 3☿ 2♅24º a 24º 15´
19


24º 15´ a 24º 30´
10


24º 30´ a 24º 45´
-


24º 58´ Sag    [24] Grumium  (0/0m) 2 2♂ ♃  <60º>
24º 59´ Tau   [9] Segin  (1/2m) ♄ ♀  <90º>
2


25º 00´ Gem    [307] Al Hecka **  (1/2m) 3♂ 3☿ ♄<120º>
3


25º 03´ Acu    [24] Sador  (( 94/5m))  (3/7m) ♃ ♄ ♀ ☿25º 15´ a 25º 30´
1


25º 30´ a 25º 45´
-


25º  45´ a 26º
2


26º a 26º 15´
10


26º 15´ a 26º 30´
20


26º 30´ a 26º 45´
-


26º  45´ a 27
2


27º a 27º 15´
4


27º 15´ a 27º 30´
2


27º 30´ a 27º 45´
7


27º 54´ Tau    [13] Misam  (8/5m) ♃ ♄ <90º>
2


27º 58´ Acu    [5] Gienah (CYG)  ((210/0m ))  (4/9m) 2☿ ♀28º 04´ Ari    [160] Vertex Cima *  (7/2m) 2♂ 2☽ ♀ ♆ <60º>
5


28º 15´ a 28º 30´
-


28º 30´ a 28º 45´
-


28º  45´ a 29º
17


29º a 29º 15´
2


29º 15´ a 29º 30´
-


29º 30´ a 29º 45´
16


29º  45´ a 30º
11


Tabla del recorrido de las Estrellas para practicar el
Tep         Tránsitos y Progresión de las Estrellas
1 año
0,8´
2 años
1,6´
3 años
2,5´
4 años
3,3´
5 años
4,1´
6 años
5,0´
7 años
5,8´
8 años
6,6´
9 años
7,5´
10 años
8,3´
11 años
9,1´
12 años
10,0´
13 años
10,8´
14 años
11,6´
15 años
12,5´
16 años
13,3´
17 años
14,1´
18 años
15,0´
19 años
15,8´
20 años
16,6´
21 años
17,5´
22 años
18,3´
23 años
19,1´
24 años
20,0´
25 años
20,8´
26 años
21,6´
27 años
22,5´
28 años
23,3´
29 años
24,1´
30 años
25,0´
31 años
25,8´
32 años
26,6´
33 años
27,5´
34 años
28,3´
35 años
29,1´
36 años
30,0´
37 años
30,8´
38 años
31,6´
39 años
32,5´
40 años
33,3´
41 años
34,1´
42 años
35,0´
43 años
35,8´
44 años
36,6´
45 años
37,5´
46 años
38,3´
47 años
39,1´
48 años
40,0´
49 años
40,8´
50 años
41,6´
51 años
42,5´
52 años
43,3´
53 años
44,1´
54 años
45,0´
55 años
45,8´
56 años
46,6´
57 años
47,5´
58 años
48,3´
59 años
49,1´
60 años
50,0´
61 años
50,8´
62 años
51,6´
63 años
52,5´
62 años
53,3´
64 años
54,1´
66 años
55,0´
67 años
55,8´
68 años
56,6´
69 años
57,5´
70 años
58,3´
71 años
59,1´
72 años
    1º

TeP

TeP–1  Transito de Estrellas a Planetas Natales
TeP–2  Progresión de Planetas Natales a Estrellas Natales

TeP–3  Progresión de Planetas Natales a Estrellas a Futuro

TeP–4  Progresión de Planetas Natales a Planetas Natales

TeP–5  Progresión de Planetas Natales a Planetas a Futuro

TeP–6  Progresión de Planetas Natales a Cúspides Natales

TeP–7  Progresión de Cúspides Natales a Planetas Natales

TeP–8  Progresión de Cúspides Natales a Planetas a Futuro

TeP–9  Progresión de Planetas Natales a Cúspides a Futuro

TeP–10 Transito de Estrellas a Cúspides Natales
TeP–11  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas Natales

TeP–12  Progresión de Cúspides Natales a Estrellas a Futuro

TeP–13  Progresión de Estrellas Natales a Cúspides a Futuro
TeP–14  Progresión de Cúspides Natales a Cúspides Natales
TeP–15  Progresion de Cúspides Natales a Cuspides a Futuro 


                           ESTRELLAS FIJAS  y  GRADOS
GRADOS que implican CAMBIOS INESPERADOS en el DESTINO
Induces basados en las posiciones de las Estrellas Fijas Agosto 2016,
y por lo tanto dichos índices se desplazan junto con ellas.
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
GRADOS
Índices
a 1º
41
10º
a 11º
27
20º
a 21º
12
a 2º
7
11º
a 12º
5
21º
a 22º
17
a 3º
20
12º
a 13º
15
22º
a 23º
37
a 4º
17
13º
a 14º
10
23º
a 24º
30
a 5º
20
14º
a 15º
25
24º
a 25º
30
a 6º
9
15º
a 16º
34
25º
a 26º
7
a 7º
12
16º
a 17º
3
26º
a 27º
32
a 8º
20
17º
a 18º
14
27º
a 28º
14
a 9º
16
18º
a 19º
6
28º
a 29º
22
a 10º
29
19º
a 20º
10
29º
a 30º
29
Zonas en que los planetas activan CAMBIOS INESPERADOS:
De 0º a 1º, de 2º a 5º, de 7º a 8º. De 9 a 11º, de 14º a 16º, de 22º a 25º,
de 26º a 27º y de 29 a 30º
La media de los índices C I D es de 19
carloscarneado.blogspot.com.es


 Para curso gratuito de AstroAnálisis en: 
carloscarneado.blogspot.com.es_________________________
_________________________
_________________________
_________________________No hay comentarios:

Publicar un comentario